Regulamin szafek  (tutaj)

Regulamin przyznawania stypendium (tutaj)

Zgłoszenie szkody (tutaj)

Warunki ubezpieczenia (tutaj)

Ogólne warunki ubezpieczenia NW (tutaj)

RODO Compensa (tutaj)

Bezpieczne dziecko w sieci (tutaj)

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii (tutaj)

Nowy regulamin świetlicy szkolnej (tutaj)

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej (tutaj)

Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej (tutaj)

Nowy regulamin biblioteki (tutaj)

Nowy regulamin stołówki szkolnej (tutaj)

Regulamin wolontariatu (tutaj)

Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego (tutaj)

Klauzula informacyjna (RODO) (tutaj)

Statut Szkoły Podstawowej w Mnichu (tutaj)

Program profilaktyczno – wychowawczy na rok szkolny 2019 2020 

Plan pracy szkoły Szkoły Podstawowej w Mnichu (tutaj)

Szkolny zestaw programów nauczania 

Szkolny zestaw podręczników:
Klasa1
Klasa 2
Klasa 3
Klasa 4
Klasa 5
Klasa 6 
Klasa 7 
Klasa 8