Regulamin stołówki szkolnej (tutaj)

Regulamin wolontariatu (tutaj)

Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego (tutaj)

Klauzula informacyjna (RODO) (tutaj)

Statut Szkoły Podstawowej w Mnichu (tutaj)

Program profilaktyczno – wychowawczy na rok szkolny 2019 2020 (tutaj)

Plan pracy szkoły Szkoły Podstawowej w Mnichu (tutaj)

Szkolny zestaw programów nauczania (tutaj)

Szkolny zestaw podręczników:
Klasa 1
Klasa 2
Klasa 3
Klasa 4
Klasa 5
Klasa 6 
Klasa 7 
Klasa 8