Wiadomości z doradztwa zawodowego (link)

Oferty szkół

Bielski plastyk

Zespół Szkół Budowlanych w Cieszynie

Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie

Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych w Międzyświeciu

Zespół Szkół im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie

Zespół Szkół Technicznych w Cieszynie

Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących Bielsku - Białej

Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie

Liceum Ogólnokształcące im. A. Osuchowskiego w Cieszynie

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach

Katolickie Liceum Ogólnokształcącego im. Melchiora Grodzieckiego w Cieszynie

II LO im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie