DYREKCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. PAWŁA KOJZARA W MNICHU

  1. mgr Salachna – Brzoza Lilla – dyrektor
  2. mgr Strządała Wiesława – wicedyrektor