Dzień Komisji Edukacji Narodowej

Z okazji DKEN życzenia złożyli wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły uczniowie oraz Rada Rodziców. Serdecznie dziękujemy za życzenia i słodki dodatek do nich.

Aktualności

Previous article

Rajd Rotuz
Aktualności

Next article

Pasowanie pierwszoklasistów