Dzień Liczby Pi (π).

Dzień 14 marca jest Międzynarodowym Dniem Liczby Pi (π).‼️ Datę 14 marca w notacji amerykańskiej zapisuje się jako 3.14, co kojarzy się z przybliżeniem liczby pi. Warto przypomnieć, że dzień ten jest jednocześnie rocznicą urodzin Alberta Einsteina. ‼️Liczba pi jest nazywana również ludolfiną, na pamiątkę niemieckiego matematyka Ludolfa van Ceulena, który w 1610 roku obliczył ją z dokładnością do 35 miejsc po przecinku. Do dziś obliczono pi z dokładnością do ponad biliona miejsc dziesiętnych. Liczba pi jest też tematem wiersza naszej noblistki Wisławy Szymborskiej.
W naszej szkole z okazji Międzynarodowego Dnia Liczby Pi na korytarzach rozwieszono rozwinięcie dziesiętne liczby pi oraz gazetki z informacjami i ciekawostkami dotyczącymi tej jakże ciekawej liczby. Uczniowie klas ósmych odwiedzali wszystkie klasy, częstując słodkimi πerniczkami i przybliżając młodszym kolegom tą niezwykłą liczbę. 👍To był naprawdę πękny dzień.
Aktualności

Previous article

Podziękowania