Dzień Świętego Patryka

🍀🍀Corocznie 17 marca obchodzimy w naszej szkole Dzień Św. Patryka. 🍀🍀Wszyscy ubieramy się na zielono, włącznie z nauczycielami. Ponadto każdy nauczyciel i uczeń otrzymuje koniczynkę do dekoracji. 🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
Przez cały tydzień uczniowie poznawali tradycje związane z tym dniem na lekcjach religii, plastyki i języka angielskiego.💚💚
Klasy 4-8 mogły wziąć udział w konkursie wiedzy o Irlandii. Pytania do wyboru dotyczyły geografii, tradycji i symboli tego kraju. Pięć pierwszych miejsc zostanie nagrodzonych oceną celującą z języka angielskiego.
Klasy 1-3 nadal mogą uczestniczyć w konkursie plastycznym pt.”Irlandia Zielona Wyspa”. Termin został przedłużony do poniedziałku. 💚💚
Na korytarzach drugiego piętra i parteru wywieszone zostały gazetki z różnymi faktami na temat święta. Na pierwszym piętrze wolontariuszki z klas ósmych przygotowały koniczynkową dekorację dla swoich młodszych koleżanek i kolegów. 💚💚
Niewątpliwie ten dzień był miłym wiosennym akcentem w naszej szkole.😊🍀
 

>>LINK<<

Aktualności

Previous article

Kangur Matematyczny 2022
Aktualności

Next article

Światowy Dzień Snu