KALENDARIUM WYDARZEŃ

Wydarzenia z lat 1873 – 2003

 • 5.II.1873r. – otwarcie 1 – klasowej szkoły w Mnichu (budynek prywatny rolnika w Mnichu nr 40), pierwszy nauczyciel Franciszek Kuczmierczyk.
 • 31.III.1873r. – rozpoczęcie budowy piętrowego budynku dla szkoły dwuklasowej.
 • 15.VIII.1883r. – nauczycielem zostaje Jan Szneider a nauczycielem pomocniczym Paweł Ochodek mieszkaniec Mnicha.
 • Do roku 1904r. – pracowali kolejno nauczyciele: Paweł Ochodek, Jan Skulina, Franciszek Bojdys,
 • Karol Neumann, Jerzy Tomaszek, Władysław Górnikiewicz.
 • 1904 – 1913r. – kierownikiem został mianowany Paweł Franek nauczyciele: Emilian Kolaczek,
 • Ludmiła Świerkosz, Stanisław Rzeszowski, Helena Przewoźnik, Rajmund Brachaczek, Józef Janik
 • 1913r. – do czasu wyborów tymczasowo pełnił funkcję kierownika Jan Orszulik
 • 01.IX.1913r. – kierownikiem został wybrany Paweł Kojzar
 • 1913 do 1939r. – nauczyciele: Józef Mőrtel, Emil Dawid, Edward Kulig, Elżbieta Borgieł,
 • Janina Cyankiewicz Maria Mięso, Helena Jędrzejowska, Zofia Irecka, Elżbieta Peterkówna,
 • Maria Bergerówna, Franciszka Husar, Dąbrowski
 • 1925r. – rozpoczęcie budowy „nowej szkoły” (budynek obecnej szkoły)
 • 19.IX.1926r. – uroczyste otwarcie nowego budynku szkolnego
 • 1932r. – elektryfikacja szkoły
 • 1939 – 1945r. – szkoła niemiecka w budynku polskiej szkoły, kierownik Mayer, kolonista z Kołomyji później Roholl z Berlina, nauczyciele pomocniczy Polacy: Babisz Józef, Kulig Edward wstęp do tej szkoły był dla Polaków wzbroniony, uczono dzieci jedynie języka niemieckiego, śpiewu i wychowania fizycznego, polska biblioteka szkolna została spalona
 • 16.VI.1945r. – ponownym kierownikiem Paweł Kojzar
 • 03.IX.1945r. – rozpoczęcie roku szkolnego 1945/46, nauczyciele: Grażyna Postułka, Helena Duda, Eugenia Bijałd, Stefania Misicka, Aniela Rauchdobler zapisano 305 uczniów
 • 1951r. – kierownikiem szkoły zostaje Leopold Postułka
 • 1966 – 1967r. – uczniowie z Zaborza przeszli do własnej nowowybudowanej szkoły
 • 1968r. – utworzenie Komitetu Rozbudowy Szkoły – przewodniczącym został Emil Kuboszek
 • 1972 – 1974r. – generalny remont szkoły i dobudowa zaplecza, świetlicy, biblioteki, sanitariatów
 • 1974r. – dyrektorem szkoły zostaje Jolanta Jamruszkiewicz
 • 1975r. – dyrektorem szkoły zostaje Janusz Budzicki
 • 1976r. – rozbiórka tzw. „starej szkoły” na fundamentach której powstaje przedszkole dyrektorem szkoły zostaje Jan Pisarek
 • 1978r. – oddanie do użytku sali gimnastycznej
 • 13.XII.1981r. – stan wojenny w Polsce; nauka w szkołach zawieszona do 3.I.1982r.
 • 1984r. – dyrektorek szkoły zostaje Antoni Grabka
 • 1985r. – dyrektorem szkoły jest Maria Ochodek powstał szczep harcerski składający się z dwóch drużyn harcerskich i trzech zuchowych, opiekunem została hm Stefania Siąkała
 • 1987r. – początek działalności Zespołu Regionalnego Ziemi Cieszyńskiej prowadzonego przez
 • Stefanię Siąkałę
 • 1990r. – wprowadzenie nowej skali ocen od 6 do 1 w miejsce dotychczasowych od 5 do 2
 • 1992r. – dyrektorem szkoły wybranym w wyniku konkursu zostaje mgr inż. Maria Kurus, powstaje Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły – przewodniczącym został Stanisław Miałchowski
 • 1994r. – rozbudowa szkoły przebiega sprawnie; wymurowano ściany I piętra i nakryto stropami
 • 1997r. – w wyniku konkursu ponownie została wybrana dyrektorem Maria Kurus
 • 15.VIII.1998r. – uroczystość otwarcia nowej części szkoły
 • 01.IX.1999r. – w wyniku konkursu zostaje dyrektorem mgr Anna Kanafek w wyniku reformy oświaty
 • w budynku szkoły rozpoczyna rok szkolny Szkoła Podstawowa w Mnichu oraz Gimnazjum w Mnichu, którego dyrektorem zostaje Maria Kurus
 • 2002/2003 – obchody 75 rocznicy istnienia szkoły
 • 21.X. 2001 – nadanie szkole imienia Pawła Kojzara
 • 2001-2003 – budowa boiska szkolnego
 • 10.V.2003 – uroczystość otwarcia boiska
 • 1.X.2008 -31.VIII.2019 – funkcję dyrektora pełni mgr Aleksandra Paszanda
 • 01.IX.2017 – szkoła w Mnichu staje się Ośmioklasową Szkołą Podstawową z wygaszanymi oddziałami gimnazjalnymi 
 • 23.VI.2019 – ostatnia klasa gimnazjalna opuszcza mury szkoły w Mnichu
 • 01.IX.2019 – stanowisko dyrektora ośmioklasowej szkoły podstawowej obejmuje mgr Lilla Salachna-Brzoza