INNOWACJE PEDAGOGICZNE ZAPLANOWANE NA ROK SZKOLNY 2019/ 2020

  • K.Chrapek -„ Ich mag Deutsch”- lubię niemiecki / kl.6/
  • M.Stekla  -„Scrabelkowy zawrót głowy czyli kształtowanie rozwoju mowy w klasach 1-3”
  • L.Nowak – „Teraz Twój ruch -klub gier planszowych”
  • M. Mleczko, K. Kocurek – „ Mały odkrywca – poznaję świat przez działanie”
  • U. Skotnica, M Krzysiek – „ Konkurs ortograficzny”
  • B. Mulczyńska –  „Gry i zabawy przeciwko agresji”
  • K.  Moroz, K. Kocurek – „ Bajkowa tabliczka mnożenia”
  • P. Kajstura, L Ślusarz -„Zumba w czasie przerw międzylekcyjnych – kontynuacja”
  • I. Wawrzyczek – „Z ortografią za Pan brat”