DYREKCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PAWŁA KOJZARA W MNICHU

mgr Salachna – Brzoza Lilla – dyrektor
mgr Strządała Wiesława – wicedyrektor

 

NAUCZYCIELE

Białas Bernadeta – edukacja wczesnoszkolna, plastyka

Biedrawa Aleksandra –historia, WOS

Bujok Anna – religia ewangelicka

Chudy Anna – j.angielski, WDŻ

Czechowska – Siuciak Gabriela – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

Distel Joanna – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia artystyczne

Duda Izabela – biologia 

Dybczyńska Martyna – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

Faron Krzysztof – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

Filary Justyna – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

Kajstura Paulina – edukacja wczesnoszkolna

Kasza Ewa – język angielski, plastyka

Krzempek – Ślezńska Katarzyna – język polski, Świetlica

Mleczko Magdalena – edukacja wczesnoszkolna, logopeda

Moroz Katarzyna – edukacja wczesnoszkolna

Mrzyk Anna – geografia, chemia

Mulczyńska Beata – pedagog, pedagog specjalny

Niemiec Jolanta – matematyka

Nowak Liliana – bibliotekarz, nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

Krzysiek Małgorzata – język polski

Pakieła Barbara – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, pedagog specjalny

Paszanda Aleksandra –informatyka

Pawlus Aleksandra – edukacja wczesnoszkolna

Pawłowska Justyna – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

Pienkiewicz Paweł – psycholog

Pisarek Arkadiusz – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

Puzoń Mariola – matematyka

Skotnica Urszula – j.polski, świetlica

Staś Sylwia – katecheza

Szczypka Ewa – fizyka

Ścibisz Renata – wychowanie fizyczne, EDB

Ślusarz Lubomira – wych. fizyczne,

Trojok Karina- język niemiecki

Wawrzyczek Iwona – edukacja wczesnoszkolna

Witoszek Agnieszka – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

Niedziela Robert – katecheta

Wójcik Jolanta – język polski, świetlica

Białas Bernadeta – edukacja wczesnoszkolna, plastyka

Biedrawa Aleksandra –historia, WOS

Bujok Anna – religia ewangelicka

Chudy Anna – j.angielski, WDŻ

Czechowska – Siuciak Gabriela – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

Distel Joanna – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia artystyczne

Duda Izabela – biologia

Dybczyńska Martyna – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

Faron Krzysztof – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

Kajstura Paulina – edukacja wczesnoszkolna

Kasza Ewa – j.angielski, plastyka

Krzempek – Ślezńska Katarzyna – język polski, Świetlica 

Mleczko Magdalena – edukacja wczesnoszkolna, logopeda

Moroz Katarzyna – edukacja wczesnoszkolna

Mrzyk Anna – geografia, chemia

Mulczyńska Beata – pedagog, pedagog specjalny

Niemiec Jolanta – matematyka

Nowak Liliana – bibliotekarz

Krzysiek Małgorzata – język polski

Pakieła Barbara – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, pedagog specjalny

Paszanda Aleksandra –informatyka

Pawlus Aleksandra – edukacja wczesnoszkolna

Pawłowska Justyna – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

Pienkiewicz Paweł – psycholog

Pisarek Arkadiusz – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

Puzoń Mariola – matematyka

Lilla Salachna – Brzoza – wiedza o społeczeństwie 

Skotnica Urszula – j.polski, muzyka,

Szczypka Ewa – fizyka

Staś Sylwia – katecheza

Ścibisz Renata – wychowanie fizyczne, EDB

Ślusarz Lubomira – wych. fizyczne,

Wawrzyczek Iwona – edukacja wczesnoszkolna

Witoszek Agnieszka – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

Niedziela Robert – katecheta

Wójcik Jolanta – język polski, świetlica

WYCHOWAWCY ROK SZKOLNY 2023/2024

Klasa        – Wychowawca

Ia –              mgr Magdalena Mleczko

                    wsp. mgr Gabriela Czechowska Siuciak

Ib                 mgr Joanna Distel

IIa                 mgr Aleksandra Pawlus

                        wsp. mgr Pakieła Barbara

IIb –             mgr Bernadeta Białas

wsp. mgr Liliana Nowak

IIIa –            mgr Katarzyna Moroz

wsp. mgr Justyna Filary

IIIb –      mgr  Iwona Wawrzyczek    

wsp.  mgr Krzysztof Faron

IIIc –       mgr  Paulina Kajstura

wsp. Agnieszka Witoszek

IVa –       mgr Mrzyk Anna

wsp. mgr Witoszek Agnieszka

IVb          mgr Krzysiek Małgorzata

Va –        mgr Lubomira Ślusarz

Vb –         mgr Mariola Puzoń

wsp. mgr Pisarek Arkadiusz

VIa –          mgr Jolanta Niemiec

wsp.   mgr Martyna Dybczyńska

VIb –         mgr  Skotnica Urszula

VIIa –        mgr Anna Chudy

wsp. Czechowska Gabriela – Siuciak

VIIb –        mgr Renata Ścibisz

wsp. mgr Justyna Pawłowska

VIIIa –       mgr Aleksandra Paszanda

 

ADMINISTRACJA

Mendela Izabela – sekretarz
Sajdok Anna – sekretarka
Balcarek – Sojka Beata – główna księgowa
Macura Dorota – księgowa
Szczypka Bożena – intendentka

 

PRACOWNICY OBSŁUGI

Szpernol Leokadia – kucharka

Knapik Anna – pomoc kuchenna

Marzena Kurpas – pomoc kuchenna

Lewicki Andrzej – starszy woźny

Rojczyk Maria – sprzątaczka

Faruga Alina – sprzątaczka

Kulak Bogumiła – sprzątaczka

Rygiel Katarzyna – sprzątaczka

Stokłosa Lucyna – pomoc nauczyciela