KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 2 września 2019 r.
Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2019 r.
Ferie zimowe: 13 – 26 stycznia 2020 r.
Egzamin ósmoklasisty: 21 – 22 – 23 kwietnia 2020 r.
Wiosenna przerwa świąteczna: 9 – 14 kwietnia 2020 r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych: 26 czerwca 2020 r.
Ferie letnie: 26 czerwca 2020 r. – 31 sierpnia 2020 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

ustalone przez Dyrektora w porozumieniu z Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną:

31 października  2019 r.
12 listopada 2019 r.
21 – 22 – 23 kwietnia 2020r. – egzamin ósmoklasisty
30 kwietnia 2020 r.
12 czerwca 2020 r.
25 czerwca 2020 r.