KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022 (tutaj)

Dodatkowe dni wolne od zajęć (tutaj)