KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021 (tutaj)

Dodatkowe dni wolne od zajęć (tutaj)