KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Do pobrania (tutaj)

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

ustalone przez Dyrektora w porozumieniu z Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną:

już wkrótce zostaną podane do wiadomości