Karta rowerowa

Po długim okresie oczekiwania, ze względu na pandemię i zdalne nauczanie, przeprowadziliśmy egzamin na kartę rowerową. 🚲🚲Egzamin składał się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.🚦🚲
Egzaminy teoretyczne odbyły się w dniach od 14 do 18 czerwca. Egzamin był przeprowadzany na komputerze w oparciu o wykorzystanie platformy internetowej, na zasadzie podobnej jak egzaminy na prawo jazdy.
Zaś egzamin praktyczny odbył się 16 czerwca 2021 roku. Na boisku szkolnym została wyznaczona trasa, którą każdy uczeń musiał przejechać z zachowaniem zasad bezpieczeństwa oraz przepisów o ruchu drogowym. Zmaganiom uczniów ubiegających się o kartę rowerową przyglądała się nasza dzielnicowa Bernadeta Kiełkowska, która od dawna wspiera szkołę swoim doświadczeniem i podnosi rangę egzaminu reprezentując Policję .🚔🚓