LOGO SZKOŁY

„ Barwy ze słońca są.”
                              /Czesław Miłosz/

Chcemy czerpać ze wschodzącego słońca, by lepiej i mądrzej poznawać świat, wiedząc, że wszystkie drogi prowadzą do Mnicha, a stamtąd już wszędzie blisko… Tym, którym wskazujemy drogę, należy się piękno…

MISJA SZKOŁY

„Wszyscy jesteśmy sobie potrzebni.
Razem łatwiej, radośniej, mądrzej i bezpieczniej.”                                                      
                                                               
/Janusz Korczak/

Szkoła wspiera rodzinę w procesie wychowania i nauczania, stwarza uczniom optymalne warunki do prawidłowego, wszechstronnego rozwoju duchowego i intelektualnego w poczuciu bezpieczeństwa i szacunku. Odkrywamy talenty, rozwijamy i uczymy się nimi dzielić.

WIZJA SZKOŁY

W szkole dążymy do wychowania ucznia mającego świadomość, że jest członkiem rodziny, społeczności lokalnej i narodowej. Kształtujemy postawę szacunku, współpracy i otwartości w stosunku do innych narodów, ucząc obok polskiego innych języków i rozbudzając jednocześnie zainteresowanie kulturą tych państw. Wychowujemy ucznia świadomego i odpowiedzialnego, posiadającego wiedzę i umiejętności zgodne z wartościami chrześcijańskimi, konieczne do przyszłego funkcjonowania we współczesnym świecie, troszczącego się o środowisko przyrodnicze, w którym żyje.