OFERTA SZKOŁY

Nasza szkoła zapewnia: 

 • zajęcia komputerowe lub informatykę w dwóch salach informatycznych
 • naukę języka angielskiego w klasach I-VIII
 • zajęcia wspomagające naukę
 • terapię pedagogiczną
 • zajęcia integracji sensorycznej
 • arteterapię
 • zajęcia dydaktyczne w godz. 8.00 – 16.10
 • całodzienną, bezpłatną opiekę świetlicy w godz. 7.00-15.30
 • dodatkową, specjalną ofertę zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych do godz. 16.10
 • smaczne kanapki śniadaniowe przygotowane w naszej szkole
 • smaczne zupy lub obiady gotowane w naszej szkole
 • zajęcia z psychologiem
 • zajęcia z pedagogiem
 • spotkanie z różnymi ciekawymi osobami dzielącymi się swoją pasja.

Proponujemy uczniom bogatą ofertę bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych
 
Koła zainteresowań: 

 • zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
 • matematyczne
 • przyrodnicze
 • polonistyczne
 • teatralne
 • miłośników sztuki
 • turystyczne
 • dziennikarskie
 • zespół wokalny
 • różnorodne zajęcia sportowe
 • terapię pedagogiczną
 • rozwijające zdolności
 • taneczne
 • biblijne
 • gry na dzwonkach i na flażoletach
 • „Mały odkrywca”
 • językowe

Współpracujemy z:

 • biblioteką publiczną w Chybiu
 • Poradnią psychologiczno – pedagogiczną
 • Ochotniczą Strażą Pożarną w Mnichu
 • TPD
 • PCK
 • Fundacją Psia Ekipa
 • Stowarzyszenie Wiosna – organizator „Szlachetna Paczka”

Organizujemy:

 • konkursy szkolne i międzyszkolne
 • ciekawe imprezy środowiskowe
 • rajdy
 • wycieczki
 • przedstawienie dla środowiska
 • na terenie naszej szkoły organizowane są dodatkowe płatne zajęcia sportowe

BARDZO DZIĘKUJEMY NASZYM SPONSOROM – PRZYJACIOŁOM SZKOŁY ZA OKAZANĄ NAM BEZCENNĄ POMOC