Przyznane stypendia

W naszej Gminie Chybie w tym roku przyznano 44 stypendia za wysokie wyniki w nauce za rok szkolny 2019/2020.  Również nasi uczniowie znaleźli się w gronie nagrodzonych.

Stypendium mogło być udzielane uczniom, którzy w danym roku szkolnym spełniali jeden z następujących warunków:

1. są laureatami konkursów przedmiotowych na szczeblu co najmniej  wojewódzkim,

2. są finalistami konkursów przedmiotowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim,

3. są laureatami turnieju wiedzy pożarniczej i konkursu wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego na szczeblu wojewódzkim,

4. uzyskali średnią ocen na koniec roku szkolnego:

   1) uczeń szkoły podstawowej klas IV-VI – 5,5 i wyższą,

   2) uczeń szkoły podstawowej klas VII-VIII oraz uczeń klasy gimnazjum – 5,4 i  wyższą.

Regulamin przydzielania stypendium znaleźć można  pod linkiem (regulamin)

Nagrodzeni uczniowie naszej szkoły:

Cisło Emilia, Kajstura Miłosz, Lukasek Zofia, Moroz Jeremiasz (absolwent), Moskwa Filip, Pisarek Jan (absolwent), Szczypka Barbara, Tatar Igor, Walas Alan.

WSZYSTKIM SERDECZNIE GRATULUJEMY I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW!!