SKŁAD RADY RODZICÓW 2023/2024

Przewodniczący Rady Rodziców: Anna Pońc

Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców:  Anna Dziedzic – Krych

Sekretarz: Agnieszka Ciwińska

Księgowa/skarbnik: Kinga Żydek – Papkoj

Komisja Rewizyjna: Katarzyna Pieszka

                                    Barbara Krzempek

                                    Ilona Jaroszewska

 

 konto bankowe:

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. P. Kojzara w Mnichu Bank Spółdzielczy w Skoczowie / Oddział w Chybiu

nr  78 8126 1033 0053 7186 3000 0020