SKŁAD RADY RODZICÓW

Przewodniczący Rady Rodziców: Anita Dąbrowska

Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców: Barbara Krzempek

Sekretarz: Radomił Pudełko

Księgowa: Agnieszka Kołodziejczyk

Skarbnik: Borzysława Jezusek-Faruga

Komisja Rewizyjna: Beata Błażewicz, Katarzyna Lapczyk, Bogusława Folek