SKŁAD RADY RODZICÓW

Przewodniczący Rady Rodziców: Anita Dąbrowska

Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców: Teresa Gabzdyl

Sekretarz: Katarzyna Pieszka

Księgowa/skarbnik: Agnieszka Kołodziejczyk

 

Komisja Rewizyjna

 

 konto bankowe:

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. P. Kojzara w Mnichu Bank Spółdzielczy w Skoczowie / Oddział w Chybiu

nr  78 8126 1033 0053 7186 3000 0020