SKŁAD RADY RODZICÓW

Przewodniczący Rady Rodziców: Anita Dąbrowska

Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców: Barbara Krzempek

Sekretarz: Szweblik Tomasz

Księgowa: Agnieszka Kołodziejczyk

Skarbnik: 

Komisja Rewizyjna: Katarzyna Lapczyk, Bogusława Folek, Ruzana Lang