Rekrutacja do klas pierwszych 2021/2022

Informujemy, że do klasy pierwszej w roku szkolnym 2021/2022 zostali przyjęci wszyscy uczniowie, których wnioski zostały złożone. Listy przydziału do klas zostaną podane do wiadomości najpóźniej w ostatnim tygodniu sierpnia.

Aktualności

Previous article

Kangur matematyczny
Aktualności

Next article

Karta rowerowa