Rozdanie świadectw

W dniu 26.06.2020 uczniowie będą mogli odebrać swoje świadectwa zgodnie z załączonym harmonogramem. Jeżeli z jakichkolwiek powodów uczeń lub rodzic nie będzie mógł odebrać świadectwa w tym dniu, będzie można to uczynić w późniejszym terminie w sekretariacie po uprzednim kontakcie telefonicznym (nr telefonu 338561047). 

Harmonogram rozdawania świadectw

 

Previous article

Dni wolne od zajęć