Spotkanie z ratownikiem medycznym

W miniony piątek uczniowie klas IV- VIII mieli okazję spotkać się z wykwalifikowanym ratownikiem medycznym. 👩‍⚕️🚑Celem spotkania było zaznajomienie się z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy. ☎️🩹💊Uczniowie mogli sobie przypomnieć i przećwiczyć resuscytację krążeniowo- oddechową, pozycję boczną bezpieczną, jak i użycie sprzętu AED.