ŚWIETLICA SZKOLNA

czynna codziennie
w godz. od 7.00 – do godz.15.20