ŚWIETLICA SZKOLNA

czynna codziennie
w godz. od 7.00 – do godz.15.30

Świetlica szkolna to miejsce, w którym dzieci spędzają czas w miłej i przyjaznej atmosferze. Celem jej działalności jest zapewnienie opieki wychowawczej uczniom,  stworzenie atmosfery spokoju i bezpieczeństwa,  warunków do ciekawego spędzania czasu wolnego, a także pomoc dzieciom przejawiającym trudności w nauce.

Tematyka proponowanych zajęć dostosowana jest tu do obchodzonych uroczystości   i świąt, pór roku oraz do zainteresowań i potrzeb wychowanków. Proponowane metody  stymulują twórczy rozwój dziecka. Wśród propozycji przeważają zajęcia plastyczne, czytelnicze z elementami biblioterapii, gry i zabawy logiczne , planszowe oraz  zabawy ruchowe i muzyczno- ruchowe. Wychowankowie zgłębiają tajniki rękodzieła, origami    i scrapbookingu. Poznają proste przepisy kulinarne.

W świetlicy zorganizowana została galeria prac uczniowskich tak, aby dzieci mogły czerpać radość z osiąganych przez siebie sukcesów. Wielu emocji dostarczają proponowane konkursy i turnieje.

Stałym elementem są również zajęcia dydaktyczne: zabawy słowne, krzyżówki, rebusy, zgadywanki, zabawy matematyczne, doskonalenie czytania. Wychowawcy pomagają w odrabianiu zadań domowych.

Systematycznie prowadzona jest także opieka podczas przerw obiadowych:

  • przerwy obiadowe–  
  • 11.30 -11.45 
  • 12.30 -12.45 
  • 13.30 -13.45