SZTANDAR SZKOŁY

Z wielką dumą prezentujemy Państwu nasz sztandar.🥰
Awers sztandaru ma formę chorągwi i przedstawia
w symetrycznym środku bławatu barwy czerwonej srebrnego orła
w złotej koronie. Wokół godła państwowego na okręgu znajduje się napis srebrnymi literami: Rzeczpospolita Polska.
Ukoronowany orzeł na czerwonym tle to symbol miłości i przywiązania
do ojczyzny. Orzeł gotowy do walki jest znakiem niepodległości
i gotowości do poświęcenia dla kraju.
To godło zdobi każdą klasę, towarzyszy społeczności Szkoły Podstawowej im. Pawła Kojzara w Mnichu
na co dzień i jest wyrazem tożsamości narodowej.
Rewers sztandaru ma barwę granatową.
Spośród wielu symbolicznych znaczeń tego koloru wyróżnić trzeba trwałość, prawdę, wiedzę oraz młodość i odwagę. Znaczenia te tworzą niepodważalny fundament kształcenia i wychowania, a więc decydują
o obliczu szkoły. Szkoła z dumą nosi imię Pawła Kojzara, patrioty, społecznika, nauczyciela, dyrektora, budowniczego szkoły, a także pioniera nowoczesnego myślenia o pedagogice, stąd w centrum sztandaru znajduje się jego wizerunek. Wokół podobizny patrona widnieje napis srebrnymi literami: Szkoła Podstawowa im Pawła Kojzara w Mnichu.
Pod wizerunkiem znajduje się data ufundowania sztandaru – 2023 rok.
Na sztandarze umieszczony jest również laur – symbol zwycięstwa, wybitnych osiągnięć i pokonywania swoich słabości.
Płat sztandaru obszyty jest frędzlą barwy srebrnej, która odpowiada
w heraldyce bieli orła z godła państwowego, a przy tym symbolizuje sprawiedliwość.
Drzewiec sztandaru wykonany jest z drewna w ciemnym kolorze
i zakończony głowicą w kształcie godła państwowego.
Szkoła jest ostoją trwałych wartości i kultury
z dumnie powiewającym sztandarem!🥰
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktualności

Previous article

Obchody 150-lecia Szkolnictwa w Mnichu
Aktualności

Next article

Podziękowania