• Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów z opiniami i orzeczeniami
 • Koło z języka angielskiego przygotowujące do egzaminu
 • Koło matematyczne
 • Chór IV – VIII
 • Zajęcia bezpieczeństwa w ruchu drogowym V- VIII
 • Praca z samorządem uczniowskim
 • Zumba w ramach przerw międzylekcyjnych
 • Mały odkrywca – zajęcia praktyczne klasy 1-3
 • Koło polonistyczne klasa 8a oraz 8b
 • Koło biologiczne V- VIII
 • Zajęcia przygotowujące do konkursów VII – VIII
 •  
 • Koło geograficzne
 • Koło teatralne
 • Koło matematyczne przygotowujące do egzaminu
 • Koło matematyczne przygotowujące do konkursu
 • Koło biblijne dla klas 4-8
 • „Podróże po literaturze” – 
 • Zajęcia sportowe
 • Pozalekcyjne zajęcia sportowe
 • Koło gry na dzwonkach

.