Zakończenie Roku Szkolnego – klasy ósme

26 czerwca 2020 roku w sposób wyjątkowy zakończyliśmy rok szkolny 2019/2020. Najbardziej wzruszające chwile przypadły w udziale tegorocznym absolwentom oraz ich wychowawcom i nauczycielom. Uroczystość otwarła dyrektor szkoły Lilla Salachna- Brzoza. Podsumowując tegoroczne wydarzenia,  życzyła uczniom powodzenia na dalszym etapie kształcenia.

Spotkanie odbywało się w ograniczonym gronie, niemniej rozdaniu świadectw towarzyszyły wspomnienia, podziękowania i gratulacje. Wielu ósmoklasistów uzyskało bardzo wysokie wyniki w nauce. Mieli okazję cieszyć sią z nagród za osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i artystycznych . Wszyscy absolwenci zostali uhonorowani pamiątkowymi albumami, ufundowanymi przez Radę Rodziców oraz otrzymali pamiątkowe zdjęcia.

 

Aktualności

Previous article

Rozdanie świadectw