Zapisy do klasy pierwszej

Od dnia 22.02.2020r. do dnia 26.02.2020r

w Szkole Podstawowej im. P. Kojzara w Mnichu
ul. Kopernika 12, 43-520 Chybie
będą przyjmowane zapisy (dzieci z obwodu szkoły) do  klasy  pierwszej na rok szkolny 2021/2022

Jednocześnie informujemy, że dokumenty dotyczące rekrutacji (dzieci spoza obwodu) można składać 

od dnia 01.03.2021r. do do dnia 12.03.2021r.

Zapisu można dokonać w sekretariacie szkoły codziennie

od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500.

lub elektronicznie przesyłając wypełniony, podpisany i zeskanowany dokument na adres mailowy szkoły lub elektronicznie przesyłając wypełniony, podpisany i zeskanowany dokument na adres mailowy szkoły.

sp_mnich@chybie.pl

www.spmnich.edu.pl

dokument zgłoszenia dziecka z obwodu do pobrania (tutaj)

dokument zgłoszenia dziecka spoza obwodu do pobrania (tutaj)