Harmonogram konsultacji dla uczniów

Harmonogram konsultacji dla ósmoklasistów

Zarządzenie Dyrektora Szkoły w sprawie wprowadzenia procedury bezpieczeństwa na terenie szkoły w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. 

Informacja dla rodziców do 10 kwietnia

Zarządzenie dyrektora na czas nauki zdalnej (tutaj)

Harmonogram konsultacji merytorycznych (tutaj)

Możliwość  konsultacji z psychologiem  – po uprzednim  ustaleniu z panem Pienkiewiczem dokładnego terminu przez mobidziennik.