HARMONOGRAM ZEBRAŃ RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PAWŁA KOJZARA W MNICHU

17.09.2019 r. WTOREK
Zebranie rodziców – ogólne z dyrektorem, z wychowawcą klasy, wybór trÓjek klasowych. Wybór Rady Rodziców. godz.17.00

9.01.2020 r. CZWARTEK
Zebrania rodziców podsumowujące I półrocze godz.17.00

12.01 2020 r. NIEDZIELA
Jasełka dla wszystkich – Niedziela spotkanie środowiskowe w OSP Mnich

17.03.2020 r. WTOREK
Targi edukacyjne
Zebranie rodziców.
Dla klas ósmych – procedury egzaminów.
godz.17.00

12.05.2020 r. WTOREK
Zebranie ogólne rodziców część szkoleniowa. Spotkania z wychowawcami godz.17.00