HARMONOGRAM ZEBRAŃ RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PAWŁA KOJZARA W MNICHU

 19 września 2023 r.

 Zebranie Organizacyjne

Zebranie Rady Rodziców

-Sprawozdanie finansowe za miniony rok szkolny.

-Wybór Zarządu Rady Rodziców

– zapoznanie z wytycznymi MEiN i Kuratora Oświaty na rok szkolny 2023/2024

– omówienie kalendarza  roku szkolnego

Zaopiniowanie propozycji dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

– zatwierdzenie Planu Pracy Szkoły – podjęcie uchwały

-Zatwierdzenie Programu Profilaktyczno – Wychowawczego

– podjęcie stosownych uchwał

 28 listopada 2023 r.

Zebranie informacyjne

Część szkoleniowa na zebraniu ogólnym

 – sprawy organizacyjne klasowe

– omówienie wyników nauczania

 Spotkanie z zaproszonym gościem

16 Stycznia 2024 r.

Zebranie Klasyfikacyjne

Omówienie klasyfikacji uczniów za I półrocze roku szkolnego 2023/2024. Porażki i sukcesy,

Sprawy wychowawcze

   

21 maja 2024 r.

Zebranie informacyjne

– sprawy organizacyjne klasowe

– omówienie wyników nauczania

Podsumowanie osiągnięć i sukcesów