HARMONOGRAM ZEBRAŃ RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PAWŁA KOJZARA W MNICHU

20 – 21.09.2021 r.
Zebranie rodziców  z wychowawcą klasy, spotkanie organizacyjne, wybór trójek klasowych /wg harmonogramu /

21.09.2021 r.

Wybór Zarządu Rady Rodziców. godz.17.0)Zebrania rodziców podsumowujące I półrocze godz.17.00

26.04.2022 r.

WTOREK
Targi edukacyjne dla rodziców i uczniów klas ósmych

marzec/ kwiecień 2022 r. / szczegóły w odpowiednim czasie/
Zebranie ogólne rodziców część szkoleniowa pedagogizacja  god.17.00

 10.05.2022 r.

Spotkania z wychowawcami godz.17.00

Zebranie rodziców uczniów  klas ósmych – procedury egzaminów, zasady rekrutacji  elektronicznej do szkół ponadgimnazjalnych godz.17.00